Canvia AB

Ledarutveckling

Tjänster  

  • Individuell ledarutveckling:

Professionell coachning för dig som är chef och leder andra i din yrkesroll och/eller för dig som vill få hjälp att sätta tydliga personliga mål och nå konkreta resultat. Effektiv ICF-coachning där vi träffas sex gånger. Om du efter första gången känner att det inte är något för dig så är det kostnadsfritt.

  • Förändringsledning för grupper med fokus på beteende:  

För ledningsgrupper och arbetsgrupper som vill arbeta aktivt med process och beteendeförändringar.  Ökad motivation, nyttjande av kompetens och produktivitet, hela tiden med tanke på affärsutveckling. Beroende på gruppens önskemål så skräddarsyr Canvia ett program för er. Det kan vara alltifrån några timmars inspiration till flera dagars arbete.

  • Förändringsledning för organisationen med fokus på beteende:

Ett anpassat program för att en förändring i en organisation ska bli lyckosam. Omfattning och tyngdpunkt beror på vad som kommit fram i samtal med dig som kund om vision, nuläge, mål och resurser. 

Facilitering av processer sker alltid med IAF-certifierad facilitator.


"Ibland måste man stanna upp och få stöd för att kunna se och välja rätt riktning. Om du inte vet var du är och vart du är på väg, så spelar det ingen roll vilken väg du väljer."